A A A
Tekststørrelse T T T T
Hjem > Skole-meny > 

Nyheter

syklesammen_film-100x139

Vikersund skole synes det er flott at mange elever sykler til skolen.

Sykle til skolen

Til Vikersund skole er det fint å sykle. Skolen anbefaller at elevene skal ha gjennomført sykkelprøven før de sykler til skolen. Denne gjennomføres hvert år på våren i fjerde klasse. Trygg trafikk har en flott temanettside om sykkel og barn

 

Tress Design

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 til 08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.
Trygg Trafikk

Sykkelopplæring

Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken. Opplæringen må bestå av både teori, ferdigheter på sykkel og sykling i trafikken og være basert på et godt skole-hjemsamarbeid.